Artikel i Världen idag: Anmälan mot Sverige om samvetsfrihet avgjord

I tidningen Världen idag skriver Samuel Teglund om utlåtandet från Europeiska kommittén för sociala rättigheter gällande anmälan mot Sverige om samvetsfrihet. Se artikeln här: http://www.varldenidag.se/nyhet/2015/06/18/Anmalan-mot-Sverige-om-samvetsfrihet-avgjord/  

0 comments

Pressmeddelande: Europeiska kommittén för sociala rättigheter har avgjort svenskt klagomål

För två år sedan anmäldes Sverige till den Europeiska kommittén för sociala rättigheter. Kommittén har nu fattat beslut i ärendet som rör rätten till hälsa enligt Europarådets sociala stadga. Anmälan gjordes av Federation of Catholic Family Associations in Europe (FAFCE) och de svenska organisationerna Provita och Kristna Läkare och Medicinstudenter (KLM). Anmälan avsåg bland annat frågan om […]

0 comments
Sarah Havneraas, ambassadör provita

Snart kommer vi inte kunna fira Mors dag

Läs debattartikeln om surrogatmödraskap skriven av Provitas egen ambassadör Sara Havneraas i Dagen. Publicerad 2015-06-02 http://www.dagen.se/debatt/snart-kommer-vi-inte-kunna-fira-mors-dag-1.362570

0 comments
Ingrid Karlsson, ambassadör provita

Samvetsfrihet viktigt även för den gravida

Läs artikeln om samvetsfrihet skriven av Provitas egen ambassadör Ingrid Karlsson i Aftonbladet. Publicerat 2015-05-21 http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/jamstalldhet/article20829827.ab

0 comments
Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail