Provitas nättidning Liv&Rätt

Liv&Rätt är en nätbaserad tidning med nyheter ur ett demokrati- och människovärdesperspektiv.

Liv&Rätt utkommer en gång i veckan.

Läs mer om Liv&Rätt här

livratt_logo_transparent

Liv&Rätts uppdrag

Liv&Rätts uppdrag är att:

  • Förmedla
  • vara ett fönster
  • öka läsarnas medvetenhet
  • vara en arena
  • vara en motkraft
  • på sikt förändra.

Läs mer om Liv&Rätts uppdrag här

Du hittar Liv&Rätt på adressen: www.livochratt.se

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail