Liv&Rätts uppdrag är att:

förmedla väl dokumenterad och lättillgänglig information som rör frågor om mänskliga rättigheter och förvaltningen av makt och medel i relation till begreppet ”good governance”, demokrati och rättsstaten.

vara ett fönster för hur dessa frågor behandlas och beskrivs, både i Sverige och internationellt.

öka läsarnas medvetenhet om dessa frågors betydelse för ett fritt och rättssäkert samhälle.

vara en arena för dialog och debatt i dessa frågor i konstruktiv och respektfull anda

vara en motkraft mot ideologiska, religiösa och politiska strömningar som åsidosätter människovärdesprincipen.

på sikt förändra opinionen i riktning mot ökad respekt för människovärdesprincipen.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail