livratt_logo_transparentLiv&Rätt är en nätbaserad tidning med nyheter ur ett demokrati- och människovärdesperspektiv.

Liv&Rätt utkommer en gång i månaden.

Liv&Rätts huvudman är stiftelsen Provita och har en oberoende redaktion, bestående av chefredaktör och ansvarig utgivare, samt övriga skribenter.

Tidningens innehåll presenteras på flera sätt, exempelvis i nyhetsartiklar och reportage, olika former av opinionstexter, kulturartiklar och personliga krönikor.

Liv&Rätt, www.livochratt.se innehar utgivningsbevis för databasen utfärdat av Myndigheten för radio och tv. Utgivningsbeviset innebär att databasen www.livochratt.se har grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Databasens tillhandahållare är Provita (organisationsnummer 817603-2806).

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail