Stiftelsen Provita arbetar sedan 1990-talet för att stärka människovärdet och för att främja mänskliga rättigheter.

Provita vill skydda livets okränkbara värde, familjen och barns rättigheter samt religionsfrihet och samvetsfrihet.

Provita vill inititera en konstruktiv, etisk debatt i Sverige. Det är vare sig godtagbart i ett demokratiskt samhälle eller förenligt med Sveriges internationella åtaganden att selektivt välja bort vissa mänskliga fri- och rättigheter.

Provita arbetar med ett stort europeiskt och globalt nätverk.

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail